6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler, ülkemizde daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesini ve olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesini hedeflemektedir. Kamu dahil olmak üzere, çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işyerlerini ve işverenleri kapsayarak, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin alınması zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere, yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş, bir veya birden fazla işyerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri”nden hizmet alma yoluyla gerçekleştirme seçeneğini sunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin alınması, çalışan sayısı ve “İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre belirlenen işyeri tehlike sınıfı dikkate alınarak kademeli olarak gerçekleşmektedir.

TOROSLAR Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri kapsamında;

  • Sektöre özel farklı branşlardan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ile Diğer Sağlık Personeli istihdam edilmesini,
  • İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı çalışmalarının yürütülmesini,
  • İşyerlerinde Saha Denetimleri ve Koruyucu Önlemlerin alınmasını,
  • İşyerlerinin Sağlık ve Güvenlik Yönetim planlarının oluşturulmasını,
  • Çalışanların periyodik muayenelerinin ve sağlık gözetimlerinin yapılmasını,
  • İş Kazalarının araştırılması, raporlanması, koruyucu önlemlerin takibinin yapılmasını,
  • Sektöre özel geliştirilen iyi uygulamaların işyerlerine uyarlanmasını,
  • Düzenli toplantılar, eğitimler ve yazılı bilgilendirmelerle, işyerlerinde üst düzey yöneticilerin ve diğer tüm çalışanların sağlık ve güvenlik yönetimine dahil olmasını,
  • Tüm yasal iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde işyerlerine tek elden ve kurumsal standartlarda hizmet sunulmasını

sağlamaktadır.

         

Paylaş