Hotline
0553 474 07 17
MEVZUAT - Toroslar Osgb | İş Sağlığı Güvenliği

Kanunlar

4857 Numaralı İş Kanunu 5502 Numaralı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5510 Numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6331 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


Yönetmelikler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ


Paylaş