• İşverene, iş güvenliği konusunda danışmanlık yapmak
  • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

Paylaş